Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Audio Driver (Realtek) lên phiên bản 6.0.1.6748 và:

- Thêm vào Dolby PCEEv4 Graphical Equalizer (Dolby Profile Editor)

Tải về:
Audio Driver (Realtek) Update version 6.0.1.6748
Tên tập tin: EP0000600634.exe
Kích thước tập tin: 121.98 MB (127896160 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Audio Driver (Realtek) Update version 6.0.1.6748

Phiên bản

  • 6.0.1.6748

Kích thước

  • 121.98 MB

Ngày phát hành

  • 2013-03-11

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào EP0000600634.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
2. Phiên bản là 6.0.1.6748.