Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Firmware SuperMulti Drive SN-208BB lên phiên bản SN05 và khắc phục hiện tượng sau:

- Máy tính thỉnh thoảng không thể đọc đĩa.

Tải về:
SuperMulti Drive SN-208BB Firmware Update version SN05
Tên tập tin: EP0000600609.exe
Kích thước tập tin: 3.57 MB (3738928 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật SuperMulti Drive SN-208BB Firmware phiên bản SN05

Phiên bản

  • SN05

Kích thước

  • 3.57 MB

Ngày phát hành

  • 2013-02-08

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit
  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Tải xuống

Quan trọng:

Cập nhật này chỉ tương thích với dòng máy có ổ đĩa quang SN-208BB.
Nếu không, vui lòng không cài đặt cập nhật này.

Để kiểm tra:

1. Vào Device Manager
2. Mở rộng DVD/CD-ROM Drives để hiện thị dòng sản phẩm của ổ đĩa quang.

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về. Nhấp đúp vào EP0000600609.exe
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
Lưu ý:
Hệ thống cần được tắt sau khi cài đặt. Không nên sử dụng chức năng khởi động lại (restart).


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Device Manager
2. Vào DVD/CD-ROM, right click on the Optical Drive > Properties
3. Vào Hardware ID
4. Phiên bản firmware là SN05.