Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Audio Driver (Realtek) lên phiên bản 6.0.1.6738 :

- Thêm vào Dolbhy PCEEv4 Graphical Equalizer (Dolbhy Profile Editor)

Tải về:
Audio Driver (Realtek) Update version 6.0.1.6738
Tên tập tin: EP0000600619.exe
Kích thước tập tin: 140.38 MB (147198904 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Audio Driver (Realtek) Update version 6.0.1.6738

Phiên bản

  • 6.0.1.6738

Kích thước

  • 140.38 MB

Ngày phát hành

  • 2013-02-08

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600619.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi hoàn tất việc cài đặt, vui lòng khởi động lại máy.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
2. Phiên bản là 6.0.1.6738.