Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD11215CHB
 • SVD11213CN
 • SVD11215CN
 • SVD11216PGB
 • SVD11215CAB
 • SVD11216PG
 • SVD11215CH
 • SVD11215CV
 • SVD11215CA
 • SVD11215CG
 • SVD11215CVB
 • SVD11213CNB
 • SVD11215CNB
 • SVD11215CGB
 • SVD11215CWB
 • SVD11216PA
 • SVD11216PAB
 • SVD11215CW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Audio Driver (Realtek) lên phiên bản 6.0.1.6764 :

- Thêm vào Dolbhy PCEEv4 Graphical Equalizer (Dolbhy Profile Editor)

Tải về
Audio Driver (Realtek) Update version 6.0.1.6764
Tên tập tin: EP0000600621.exe
Kích thước tập tin: 122.05 MB (127971760 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Audio Driver (Realtek) phiên bản 6.0.1.6764

Phiên bản

 • 6.0.1.6764

Kích thước

 • 122.05 MB

Ngày phát hành

 • 2013-01-22

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý mục này để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600621.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
2. Phiên bản là 6.0.1.6764.