Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVT13115FH
 • SVT11116FG
 • SVT13115FG
 • SVT13115FA
 • SVT13117FA
 • SVT11115FG
 • SVT11113FA
 • SVT13116FW
 • SVT13115FGS
 • SVT13117FG
 • SVT11113FF
 • SVT11113FGS
 • SVT13113EN
 • SVT11113FH
 • SVT13116FG
 • SVT11115FA
 • SVT11113FG
 • SVT13115FW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Trình điều khiển USB 3.0 (Intel) lên phiên bản 1.0.6.245 và khắc phục:

- Hệ thống không thể hoạt động trở lại từ Hybrid Sleep khi chuột USB kết nối qua cổng USB 3.0.

Tải về
USB 3.0 Driver (Intel) Update version 1.0.6.245
Tên tập tin: EP0000600632.exe
Kích thước tập tin: 6.85 MB (7172944 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật USB 3.0 Driver (Intel) phiên bản 1.0.6.245

Phiên bản

 • 1.0.6.245

Kích thước

 • 6.85 MB

Ngày phát hành

 • 2013-01-22

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý mục này để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600632.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\iusb3xhc.sy
2. Phiên bản là 1.0.6.245.