Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ227GG
 • SVZ13115GG
 • VPCZ227GA
 • VPCZ217GA
 • VPCZ228GG
 • VPCZ217GG
 • SVZ13116GA
 • SVZ13116GG
 • VPCZ226GW
 • VPCZ226GG
 • VPCZ217GW
 • VPCZ217GH
 • VPCZ227GW
 • SVZ13113GA
 • SVZ13115GN
 • SVZ13115GW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver lên phiên bản 9.17.10.2843 danh cho việc nâng cấp Windows 8

Tải về:
Cập nhật Graphics Driver phiên bản 9.17.10.2843 dành cho Windows 8
Tên tập tin: EP0000600631.exe
Kích thước tập tin: 118.38 MB (124126320 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Graphics Driver phiên bản 9.17.10.2843 dành cho Windows 8

Phiên bản

 • 9.17.10.2843

Kích thước

 • 118.38 MB

Ngày phát hành

 • 2013-01-22

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý mục này để tiện tham khảo).
2. Vòa thư mục chứa file download và nhấp đôi chuột vào tập tin EP0000600631.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:

1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys
2. Phiên bản là 9.17.10.2843.