Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) lên phiên bản 9.17.10.2849 và khắc phục:

- Màn hình xanh (BSOD) xuất hiện khi PlayMemories Home đang cài đặt những thiết lập ban đầu.

Tải về:
Graphics Driver (Intel) Update version 9.17.10.2849
Tên tập tin: EP0000600627.exe
Kích thước tập tin: 118.91 MB (124683480 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Graphics Driver (Intel) phiên bản 9.17.10.2849

Phiên bản

  • 9.17.10.2849

Kích thước

  • 118.91 MB

Ngày phát hành

  • 2013-01-22

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý mục này để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600627.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys
2. Phiên bản là 9.17.10.2849.