Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD11215CHB
 • SVD11213CN
 • SVD11215CN
 • SVD11216PGB
 • SVD11215CAB
 • SVD11216PG
 • SVD11215CH
 • SVD11215CV
 • SVD11215CA
 • SVD11215CG
 • SVD11215CVB
 • SVD11213CNB
 • SVD11215CNB
 • SVD11215CGB
 • SVD11215CWB
 • SVD11216PA
 • SVD11216PAB
 • SVD11215CW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật NFC Driver (Sony) lên phiên bản 1.1.1.1 và:

- Cải thiên khả năng tương thích với thiết bị kết nối

Tải về:
NFC Driver (Sony) Update version 1.1.1.1
Tên tập tin: EP0000600622.exe
Kích thước tập tin: 19.18 MB (20108200 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật NFC Driver (Sony) phiên bản 1.1.1.1

Phiên bản

 • 1.1.1.1

Kích thước

 • 19.18 MB

Ngày phát hành

 • 2013-01-22

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý mục này để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào tập tin EP0000600622.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Program Files (x86)\Sony\FeliCaRW\Drivers\EIGHT64\sonynfcport100f.sys
2. Phiên bản là 1.1.1.1.