Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD11215CHB
 • SVD11213CN
 • SVD11215CN
 • SVD11216PGB
 • SVD11215CAB
 • SVD11216PG
 • SVD11215CH
 • SVD11215CV
 • SVD11215CA
 • SVD11215CG
 • SVD11215CVB
 • SVD11213CNB
 • SVD11215CNB
 • SVD11215CGB
 • SVD11215CWB
 • SVD11216PA
 • SVD11216PAB
 • SVD11215CW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật GPS Driver (Sony) lên phiên bản 1.0.0.11080:

- Cải thiện vấn đề ưu tiên GPS

 

Tải về:
GPS Driver (Sony) Update version 1.0.0.11080
Tên tập tin: EP0000600626.exe
Kích thước tập tin: 3.25 MB (3403320 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật GPS Driver (Sony) phiên bản 1.0.0.11080

Phiên bản

 • 1.0.0.11080

Kích thước

 • 3.25 MB

Ngày phát hành

 • 2013-01-22

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý mục này để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600626.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Program Files\Sony\Sony Location Sensor Driver\CXD5400Driver\CXD5400Driver.dll
2. Phiên bản là 1.0.0.11080.