Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Media Server Settings lên phiên bản 1.0.2.11060 và khắc phục những hiện tượng sau:

- Sửa chữa lỗi in trên Windows.

Tải về:
VAIO Media Server Settings Update version 1.0.2.11060
Tên tập tin: EP0000600598.exe
Kích thước tập tin: 61.83 MB (64823640 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Media Server Settings phiên bản 1.0.2.11060

Phiên bản

  • 1.0.2.11060

Kích thước

  • 61.83 MB

Ngày phát hành

  • 2012-12-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đôi chuột vào EP0000600598.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn cài đặt.
4. Sau khi hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy.


Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\Version.txt
2. Phiên bản là 1.0.2.11060.