Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVT13115FH
 • SVT11116FG
 • SVT13115FG
 • SVT13115FA
 • SVT13117FA
 • SVT11115FG
 • SVT11113FA
 • SVT13116FW
 • SVT13115FGS
 • SVT13117FG
 • SVT11113FF
 • SVT11113FGS
 • SVT13113EN
 • SVT11113FH
 • SVT13116FG
 • SVT11115FA
 • SVT11113FG
 • SVT13115FW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Trình điều khiển Pointing (Synaptics) lên phiên bản 16.0.1.6 và khắc phục những hiện tượng sau:

- Các cạnh của Touchpad không nhạy.
- Touchpad không thể sử dụng chức năng tap zones mặc dù đã kích hoạt.
- Chạm và rê chuột không tốt ngay cả khi sử dụng các chức năng bình thường.
- Chức năng con trỏ chuột mất sau khi thực hiện bằng 4 ngón tay nhiều lần.
- Thiết lập chuột trái và chuột phải bị đảo ngược sau khi chạy lại từ chế độ Standby/Hibernate.
Tải về:
Pointing Driver (Synaptics) Update version 16.0.1.6
Tên tập tin: EP0000600614.exe
Kích thước tập tin: 89.33 MB (93659608 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Pointing Driver (Synaptics) phiên bản 16.0.1.6

Phiên bản

 • 16.0.1.6

Kích thước

 • 89.33 MB

Ngày phát hành

 • 2012-12-18

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đôi chuột vào EP0000600614.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn cài đặt.
4. Sau khi hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy.


Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\SynTP.sys
2. Phiên bản là 16.0.1.6.