Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS lên phiên bản R0240E6 và sẽ khắc phục hiện tượng sau:

- Cải thiện quản lý nhiệt

Tải về:
BIOS Update version R0240E6
Tên tập tin: EP0000600636.exe
Kích thước tập tin: 7.48 MB (7842240 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật BIOS phiên bản R0240E6

Phiên bản

  • R0240E6

Kích thước

  • 7.48 MB

Ngày phát hành

  • 2012-12-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit
  • Windows 8
  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đôi chuột vào EP0000600636.exe

3. Thực hiện theo hướng dẫn cài đặt.
4. Sau khi hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào VAIO Control Center -> System Information
2. Phiên bản BIOS là R0240E6.