Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVL24125CG
 • SVL24126CG
 • SVL24125CN
 • SVL24115FG
 • SVL24115FA
 • SVL24116FG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS lên phiên bản R0400T8 và khắc phục hiện tượng sau:

- USB 3.0 HDD không hoạt động như thiết bị USB 3.0 sau khi khởi động lại máy.

Tải về:
BIOS Update version R0400T8
Tên tập tin: EP0000600635.exe
Kích thước tập tin: 5.91 MB (6194072 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • BIOS Update version R0400T8

Phiên bản

 • R0400T8

Kích thước

 • 5.91 MB

Ngày phát hành

 • 2012-12-18

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đôi chuột vào EP0000600635.exe

3. Thực hiện theo hướng dẫn cài đặt.
4. Sau khi hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào VAIO Control Center -> System Information
2. Phiên bản BIOS là R0400T8.