Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Imagination Studio lên phiên bản 1.0.201211070 và khắc phục những hiện tượng sau:

 

- Tạo biểu tượng để tải về Imagination Studio trên tất cả các màn hình ứng dụng.

Tải về:
Cập nhật Imagination Studio phiên bản 1.0.201211070
Tên tập tin: EP0000600618.exe
Kích thước tập tin: 2.44 MB (2554440 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Imagination Studio phiên bản 1.0.201211070

Phiên bản

  • 1.0.201211070

Kích thước

  • 2.44 MB

Ngày phát hành

  • 2012-11-16

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600618.exe
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .


Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\Installed Software\Applications\Imagination Studio Shortcut\Version
3. Phiên bản là 123_201211070. "