Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Care lên phiên bản 8.1.0.10120 và sẽ có:

- Cung cấp chức năng VAIO Care Diagnostic 8.0 cho Windows 7
- Chức năng GURU cho Windows 7
- VAIO Status Check Improvement / Battery Diagnostics
- Tích hợp phần mềm chống virus của bên thứ ba
- Cải thiện hỗ trợ touch
- VAIO model, serial, service tag trên tất cả các trang
- Sử dụng Sony Original Troubleshooters trên toàn cầu
- Hiển thị địa chỉ MAC trên báo cáo VAIO Status
- Cung cấp Relative State của đồ thị Charge battery
- Chỉ hiển thị ODD diagnostics cho ổ đĩa được hỗ trợ
- Lưu và hiển thị báo cáo tình trạng của VAIO Care cũ
- Thêm vào liên kết công cụ VAIO Data Restore
- Hỗ trợ đĩa BluRay được thêm vào
- Cung cấp Seagate HDD Diagnostics cho Windows 8

Tải về:
Cập nhật VAIO Care phiên bản 8.1.0.10120
Tên tập tin: EP0000281090.exe
Kích thước tập tin: 163 MB (171,048,960 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Care phiên bản 8.1.0.10120

Phiên bản

  • 8.1.0.10120

Kích thước

  • 163.0MB

Ngày phát hành

  • 2012-11-16

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000281090.exe
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Vui lòng lưu ý các quá trình nâng cấp sau để cài đặt các bản vá lỗi:

1.VAIO Care 7.x -> VAIO Care 7.3.0 -> VAIO Update 5.7.1 -> VAIO Care 7.3.1 -> VAIO Care 8.1
2.VAIO Care 7.x -> VAIO Care 7.3.0 -> VAIO Update 5.7.1 -> VAIO Care 8.1
3.VAIO Care 7.x -> VAIO Care 7.3.0 -> VAIO Update 6.1.x -> VAIO Care 8.1
4.VAIO Care 8.0 (Nâng cấp Windows 8) -> VAIO Care 8.1


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles%\Sony\VAIO Care\Version.txt
2. Phiên bản là 8.1.0.10120.