Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Hardware Diagnostics WinPE lên phiên bản 4.6.1.10100 và khắc phục những hiện tượng sau:

-Lỗi  HDD Test trong Individual Test sau khi bắt đầu kiểm tra.

Tải về:
VAIO Hardware Diagnostics WinPE Update version 4.6.1.10100
Tên tập tin: EP0000600534.exe
Kích thước tập tin: 15.84 MB (16600920 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Hardware Diagnostics WinPE phiên bản 4.6.1.10100

Phiên bản

  • 4.6.1.10100

Kích thước

  • 15.84 MB

Ngày phát hành

  • 2012-11-01

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đối chuột vào EP0000600534.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên trình cài đặt.
4. Sau khi hoàn tất cài đặt, vui lòng khởi động lại máy.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào sources\Sony\plugins\verifyharddisk\version.txt
2. Phiên bản là 4.6.1.10100.