Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ227GG
 • VPCZ226GG
 • VPCZ227GA
 • VPCZ228GG
 • VPCZ226GW
 • VPCZ227GW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật BIOS thành phiên bản R1013H5 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Pin ngừng sạc và một lúc sau hệ thống shutdown

Tải về:
Cập nhật BIOS phiên bản R1013H5
Tên tập tin: EP0000600501.exe
Kích thước: 6.63 MB (6948168 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhậ BIOS phiên bản R1013H5

Phiên bản

 • R1013H5

Kích thước

 • 6.63 MB

Ngày phát hành

 • 2012-08-16

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600501.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở VAIO Control Center -> System Information
2. Xác nhận phiên bản BIOS là R1013H5.