Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật PlayMemories Home/PMB VAIO Edition Plug-in 3D Theme Data lên phiên bản 2.1.0.16130 và có những tiện ích sau ;

- 3D theme tại Create Movie và người dùng có thể tạo đoạn phim 3D ngắn
- Phát lại 3D tại preview trong Create Movie.

Tải về:
Cập nhật PlayMemories Home/PMB VAIO Edition Plug-in 3D Theme Data phiên bản 2.1.0.16130
Tên tập tin: EP0000600431.exe
Kích thước tập tin: 314.75 MB (330029984 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật PlayMemories Home/PMB VAIO Edition Plug-in 3D Theme Data phiên bản 2.1.0.16130

Phiên bản

  • 2.1.0.16130

Kích thước

  • 314.75 MB

Ngày phát hành

  • 2012-08-13

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600431.exe
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính

Quan trọng:
Hãy chắc chắn rằng Cập nhật PlayMemories Home/PMB VAIO Edition Plug-in phiên bản 2.2 - 2.2.00.18250 phải được cài đặt trước khi cài đặt bản vá lỗi này.
Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở C:\ProgramData\Sony Corporation\VAIO Movie Story\Template\3D\version.txt
2. Version.txt là 1.0.00.16130.