Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (AMD) thành phiên bản 8.862.4.4000 và khắc phục các hiện tượng sau:

- BSOD (Màn hình xanh) xảy ra khi ở chế độ SPEED.

Tải về::
Cập nhật  Graphics Driver (AMD) phiên bản 8.862.4.4000
Tên tập tin: EP0000600498.exe
Kích thước tập tin: 257.85 MB (270370512 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Graphics Driver (AMD) phiên bản 8.862.4.4000

Phiên bản

  • 8.862.4.4000

Kích thước

  • 257.85 MB

Ngày phát hành

  • 2012-07-13

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600498.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính


Kiểm tra cài đặt thành công:

 AMD Graphics Driver:

1. Mở Device Manager.
2. Nhấp đôi chuột vào Display adapters.
3. Nhấp đôi chuột vào AMD Radeon(TM) HD và mở AMD Radeon(TM) HD Properties.
4. Chọn Driver tab và kiểm tra phiên bản driver.
5. Phiên bản là 8.862.4.4000.

 Intel Graphics Driver:

1. Vào C:\Windows\System32\drivers\igdkmd64.sys
2. Phiên bản là 8.15.10.2769.