Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ227GG
 • SVZ13115GG
 • VPCZ227GA
 • VPCZ217GA
 • VPCZ228GG
 • VPCZ217GG
 • SVZ13116GA
 • SVZ13116GG
 • VPCZ226GW
 • VPCZ226GG
 • VPCZ217GW
 • VPCZ217GH
 • VPCZ227GW
 • SVZ13113GA
 • SVZ13115GN
 • SVZ13115GW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật SATA Driver (Marvell) lên phiên bản 1.2.0.8400 và khắc phục hiện tượng sau:

- Không thể định dạng BD-R .

Tải về:
Cập nhật SATA Driver (Marvell) phiên bản 1.2.0.8400
Tên tập tin: EP0000600496.exe

Kích thước tập tin: 2.68 MB (2806856 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật SATA Driver (Marvell) phiên bản 1.2.0.8400

Phiên bản

 • 1.2.0.8400

Kích thước

 • 2.68 MB

Ngày phát hành

 • 2012-07-13

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600496.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính


Các bước cài đặt:
1. Kết nối với Power Media Dock.
2. Mở ""Start"" menu, và chọn ""Control Panel"".
3. Nhấp chọn ""Uninstall a program""
4. Nhấp đôi chuột vào ""Windows Driver Package - Marvell Inc.(mv61xx)SCSIAdapter (04/14/2011 1.2.0.8200)"".
5. Chọn nút ""Yes"".
6. Khởi động lại hệ thống
7.Thực hiện cài đặt.
8. Cài đặt theo hướng dẫn của trình cài đặt.
9.  Khởi động lại hệ thống.


Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\mv61xx.sys
2. Phiên bản là 1.2.0.8400