Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật SATA Driver (Intel) lên phiên bản 11.1.3.1001 và khắc phục hiện tượng sau:

- Lỗi ghi dữ liệu vào DVD+R DL với Roxio Media Creator.

Tải về:
Cập nhật SATA Driver (Intel) phiên bản 11.1.3.1001
Tên tập tin: EP0000600494.exe
Kích thước tập tin: 12.94 MB (13561264 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật SATA Driver (Intel) phiên bản 11.1.3.1001

Phiên bản

  • 11.1.3.1001

Kích thước

  • 12.94 MB

Ngày phát hành

  • 2012-07-13

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600494.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính


Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\iaStor.sys
2. Phiên bản là 11.1.3.1001.