Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS lên phiên bản R2087H4 và sẽ khắc phục những hiện tượng sau:

 

- Pin ngừng sạc và hệ thống sẽ tắt.
- Hệ thống bị treo khi hoạt động lại từ chế độ Standby.

 

Tải về:
Cập nhật BIOS phiên bản R2087H4
Tên tập tin: EP0000600497.exe
Kích thước tập tin: 6.5 MB (6805336 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật BIOS phiên bản R2087H4

Phiên bản

  • R2087H4

Kích thước

  • 6.5 MB

Ngày phát hành

  • 2012-07-12

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600497.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính


Cài đặt thành công:
1. Mở VAIO Control Center -> System Information
2. Xác nhận phiên bản BIOS là R2087H4.