Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVE14118FW
 • SVE14115FH
 • SVE14115FW
 • SVE14112EF
 • SVE14112EN
 • SVE14112EA
 • SVE14112EG
 • SVE14115FN
 • SVE14111EN
 • SVE14115FA
 • SVE14116GN
 • SVE14113EN
 • SVE14118FG
 • SVE14112EH
 • SVE14118FH
 • SVE14113EG
 • SVE14115FG
 • SVE14111EG
 • SVE14117GN

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật USB 3.0 Driver (Intel) lên phiên bản 1.0.4.225 và khắc phục hiện tượng sau:

- Hệ thống không thể hoạt động trở lại từ chế độ Sleep bởi bàn phím kết nối qua cổng USB 3.0

Tải về:
Cập nhật USB 3.0 Driver (Intel) phiên bản 1.0.4.225
Tên tập tin: EP0000600484.exe
Kích thước tập tin: 6.84 MB (7168280 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật USB 3.0 Driver (Intel) phiên bản 1.0.4.225

Phiên bản

 • 1.0.4.225

Kích thước

 • 6.84 MB

Ngày phát hành

 • 2012-07-12

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600484.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính


Cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\iusb3xhc.sys
2. Phiên bản là 1.0.4.225.