Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO 3D Panel Utility thành phiên bản 1.1.1.05310 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Panel 3D thỉnh thoảng không điều chỉnh đúng

Tải về:
Cập nhật VAIO 3D Panel Utility phiên bản 1.1.1.05310
Tên tập tin: EP0000600477.exe
Kích thước: 44.53 MB (46690880 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO 3D Panel Utility phiên bản 1.1.1.05310

Phiên bản

  • 1.1.1.05310

Kích thước

  • 44.53 MB

Ngày phát hành

  • 2012-07-12

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và kích đúp vào EP0000600477.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình thuật sĩ cài đặt.
4. Sau khi cài đặt được hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO 3D Panel\Version.txt
2. Version.txt phiên bản là 1.1.1.05310.