Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVZ13116GA
 • SVZ13113GA
 • SVZ13115GG
 • SVZ13116GG
 • SVZ13115GN
 • SVZ13115GW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS thành phiên bản R0092C6 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Thỉnh thoảng pin ngưng sạc và hệ thống sẽ tắt.

Tải về:
Cập nhật BIOS phiên bản R0092C6
Tên tập tin: EP0000600479.exe
Kích thước: 5.65 MB (5917752 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật BIOS phiên bản R0092C6

Phiên bản

 • R0092C6

Kích thước

 • 5.65 MB

Ngày phát hành

 • 2012-07-12

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và kích đúp vào EP0000600479.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt được hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở VAIO Control Center -> System Information
2. Xác nhận phiên bản BIOS là R2021M4