Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ227GG
 • VPCZ227GA
 • VPCZ217GA
 • VPCZ217GW
 • VPCZ228GG
 • VPCZ227GW
 • VPCZ217GH
 • VPCZ217GG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Graphics Driver (AMD) thành phiên bản 8.932.5.0 và sẽ khắc phục các hiện tượng sau:

- Khi sử dụng Adobe Photoshop, thỉnh thoảng phát sinh một lỗi khi tạo Project mới hoặc một Project được mở trong External Display Mode

Tải về:
Cập nhật Graphics Driver (AMD) phiên bản 8.932.5.0
Tên tập tin: EP0000600478.exe
Kích thước: 328.68 MB (344645472 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Graphics Driver (AMD) phiên bản 8.932.5.0

Phiên bản

 • 8.932.5.0

Kích thước

 • 328.68 MB

Ngày phát hành

 • 2012-07-12

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và kích đúp vào EP0000600478.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình thuật sĩ cài đặt.
4. Sau khi cài đặt được hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.
Lưu ý:
Khi cài đặt bản vá lỗi này, đảm bảo rằng Media Dock được kết nối trên máy tính. Không ngắt kết nối đến khi cập nhật đã hoàn tất.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Device Manager
2. Vào Control Panel > Hardware and Sound > Device Manager.
3. Tìm AMD Radeon(TM) HD 6650M ở dưới Display adapters và nhấp đúp vào.
4. Nhấp thẻ Driver, và xác nhận thông tin đã được đồng nhất như sau.

 Driver Provider : Advanced Micro Devices, Inc.
 Driver Date : 01/16/2012
 Driver Version : 8.932.5.0
 Digital Signature : Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher