Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCL239FW
 • VPCF237HW
 • VPCF237HA
 • VPCL229FW
 • VPCL239FG
 • VPCL229FG
 • VPCF237HG

Thông tin bản tải xuống này

 

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (NVIDIA) lên phiên bản 8.17.12.6970 và khắc phục những hiện tượng sau:

- Sau khi cập nhật PlayMemories Home, kính 3D không đồng bộ với emitter 3D trên 3D view của PlayMemories Home.
- Hộp thoại lỗi có thể xuất hiện khi thoát khỏi IE9.
- Khung L/R đảo ngược trong quá trình phát lại DVD 2D đến 3D trong WinDVD.
- Khi xem các 3D BD với WinDVD, hiệu ứng 3D không được nhìn thấy trên nút 3D Menu.
- Trục trặc độ sáng của đèn nền LCD sau khi thoát khỏi FamilyPaint.

Tải về:
Cập nhật Graphics Driver (NVIDIA) phiên bản 8.17.12.6970
Tên tập tin: EP0000600451.exe
Kích thước tập tin: 171.18 MB (179493984 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Graphics Driver (NVIDIA) phiên bản 8.17.12.6970

Phiên bản

 • 8.17.12.6970

Kích thước

 • 171.18 MB

Ngày phát hành

 • 2012-07-02

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết


1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2.Tới thư mục mà tập tin được tải về và kích đúp vào EP0000600451.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình thuật sĩ cài đặt.
4. Sau khi cài đặt được hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.

Lưu ý:
Khi cài đặt bản vá lỗi này, vui lòng chắc chắn rằng các bản cập nhật sau đây cũng sẽ được cài đặt:
- Cập nhật Sony Video Processor phiên bản 2.0.6014.05150
- Cập nhật PlayMemories Home phiên bản 1.0.00.05220

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào  C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
2. Phiên bản là 8.17.12.6970.