Thông tin bản tải xuống này

 

Chương trình này sẽ cập nhật  Sony Video Processor lên phiên bản 2.0.6014.05150 và sẽ khắc phục những vấn đề sau:

- Sau khi cập nhật Picture Motion Browser thành Play Memories Home, chức năng mô phỏng 3D không làm việc với các ứng dụng khác sau khi xem 3D bằng Play Memories Home
- Sau khi cập nhật Picture Motion Browser thành Play Memories Home, hiên tượng giảm khung hình xảy ra khi xem 3D.
- WinDVD tự động tắt khi thực hiện fast-forward/rewind trên một số đĩa 3D Blu-ray.
- Đồng bộ âm thanh và môi bị bỏ qua khi phát 3D BD với độ phân giải 720p bằng cách sử dụng 3D-over-HDMI.

Tải về:
Cập nhật Sony Video Processor phiên bản 2.0.6014.05150
Tên tập tin: EP0000600471.exe
Kích thước: 2.59 MB (2707936 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Sony Video Processor phiên bản 2.0.6014.05150

Phiên bản

  • 2.0.6014.05150

Kích thước

  • 2.59 MB

Ngày phát hành

  • 2012-07-02

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và kích đúp vào EP0000600471.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình thuật sĩ cài đặt.
4. Sau khi cài đặt được hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính. 

Lưu ý:
Khi cài đặt bản vá lỗi này, xin vui lòng chắc chắn rằng các bản cập nhật sau đây cũng sẽ được cài đặt:
-  Cập nhật PlayMemories Home phiên bản 1.0.00.05220
-   Cập nhật  Graphics Driver (NVIDIA)  phiên bản 8.17.12.6970

 

Để cài đặt thành công:
1. Vào ổ C: \ Windows \ System32 \ SonyVideoProcessor.dll
2. Phiên bản là 2.0.6014.5150