Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) thành phiên bản  6.1.7601.92 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Lỗi chức năng Đọc/Ghi trong một số thẻ Sony SDHC đặc biệt 

Tải về:
Cập nhật Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) phiên bản 6.1.7601.92
Tên tập tin: EP0000600487.exe
Kích thước: 10.52 MB (11023448 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) Update version 6.1.7601.92

Phiên bản

  • 6.1.7601.92

Kích thước

  • 10.52 MB

Ngày phát hành

  • 2012-06-19

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600487.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsPStor.sys
2. Phiên bản là 6.1.7601.92