Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Transfer Support phiên bản 1.7.1.06040

Phiên bản

  • 1.7.1.06040

Kích thước

  • 25.17 MB

Ngày phát hành

  • 2012-06-19

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600480.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
Để kiểm tra cài đặt thành công:

1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Transfer Support\Version.txt
2. Version.txt là 1.7.1.06040