Thông tin bản tải xuống này

 

Chương trình sẽ cập nhật Graphics Driver (NVIDIA) thành phiên bản 8.17.12.6973 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Nhiễu đồ họa xuất hiện khi phát phim trong chế độ toàn màn hình

Tải về:
Cập nhật Graphics Driver (NVIDIA) phiên bản 8.17.12.6973
Tên tập tin: EP0000600488.exe
Kích thước: 172.95 MB (181349192 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Graphics Driver (NVIDIA) phiên bản 8.17.12.6973

Phiên bản

  • 8.17.12.6973

Kích thước

  • 172.95 MB

Ngày phát hành

  • 2012-06-19

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600488.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
Để kiểm tra cài đặt thành công:

Đối với Graphics Driver:
Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
Đối với HDMI Audio:
Vào C:\Windows\system32\drivers\nvhda64.sys

Kiểm tra phiên bản sau khi cài đặt
Đối với Graphics Driver:
File version: 8.17.12.6973
Đối với HDMI Audio:
File version: 1.2.23.3