Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật BIOS thành phiên bản 0142C5 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Hệ thống có thể bị treo trong quá trình khởi động khi gắn port replicator 
- Hệ thống thỉnh thoảng không hiển thị sau khi quay lại từ Sleep Mode
- Xuất hiện lỗi màn hình xanh BSOD
- Pin thỉnh thoảng không thể sạc/ngưng sạc
- WAN có thể không kết nối ở các thời điểm.

Tải về:
Cập nhật BIOS phiên bản R0142C5
Tên tập tin: EP0000600490.exe
Kích thước: 5.79 MB (6068120 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật BIOS phiên bản R0142C5

Phiên bản

  • R0142C5

Kích thước

  • 5.79 MB

Ngày phát hành

  • 2012-06-19

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin  về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600490.exe. để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở VAIO Control Center -> System Information
2. Xác nhận BIOS phiên bản là R0142C5