Thông tin bản tải xuống này

 

Chương trình sẽ cập nhật KB2708549 thành phiên bản 20120514 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Hệ thống xuất hiện lỗi màn hình xanh BSOD khi người dùng thực hiện sao lưu đến ổ cứng gắn ngoải kết nối qua USB.

Tải về:
Cập nhật KB2708549 phiên bản 20120514
Tên tập tin: EP0000268675.exe
Kích thước: 1.50 MB (1,576,960 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật KB2708549 phiên bản 20120514

Phiên bản

  • 20120514

Kích thước

  • 1.0MB

Ngày phát hành

  • 2012-06-19

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết


1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000268675.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\Systems32\drivers\volsnap.sys
2. Phiên bản là 6.1.7601.17832 hoặc 6.1.7601.21854