Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật BIOS thành phiên bản R0200Z9 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Hệ thống bị treo trong lúckhởi động.

Tải về:
Cập nhật BIOS phiên bản R0200Z9
Tên tập tin: EP0000600466.exe
Kích thước: 6.1 MB (6393784 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật BIOS phiên bản R0200Z9

Phiên bản

  • R0200Z9

Kích thước

  • 6.1 MB

Ngày phát hành

  • 2012-06-01

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600466.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở VAIO Control Center -> System Information
2. Xác nhận phiên bản BIOS là R0200Z9