Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVT13115FH
 • SVT11113FH
 • SVT13116FG
 • SVT11116FG
 • SVT13115FG
 • SVT13115FA
 • SVT13117FA
 • SVT11115FG
 • SVT11113FA
 • SVT13116FW
 • SVT13117FG
 • SVT13115FW
 • SVT11113FG
 • SVT11115FA
 • SVT11113FF
 • SVT13113EN

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Bluetooth Driver (Intel) thành phiên bản 2.0.15.30150 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

 

- Ngôn ngữ tiếng Hoa giản thể đã có trong Bluetooth Help Tab.

 

Tải về:
Cập nhật Bluetooth Driver (Intel) phiên bản 2.0.15.30150
Tên tập tin: EP0000600454.exe
Kích thước: 45.51 MB (47711488 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Bluetooth Driver (Intel) phiên bản 2.0.15.30150

Phiên bản

 • 2.0.15.30150

Kích thước

 • 45.51 MB

Ngày phát hành

 • 2012-05-31

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600454.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Program Files\Intel\Bluetooth\CoexDrivers\Win32\iBtFltCoex.sys
2. Phiên bản là 2.0.15.30150