Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ227GG
 • VPCZ226GG
 • VPCZ227GA
 • VPCZ217GA
 • VPCZ217GW
 • VPCZ228GG
 • VPCZ227GW
 • VPCZ217GH
 • VPCZ217GG
 • VPCZ226GW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Pointing Driver (Synaptics) thành phiên bản 15.3.44.3 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Hiện tượng con trỏ chuột tự động nhảy ngẫu nhiên.

Tải về:
Cập nhật Pointing Driver (Synaptics) phiên bản 15.3.44.3
Tên tập tin: EP0000600438.exe
Kích thước: 151.08 MB (158412936 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Pointing Driver (Synaptics) phiên bản 15.3.44.3

Phiên bản

 • 15.3.44.3

Kích thước

 • 151.08 MB

Ngày phát hành

 • 2012-05-31

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600438.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.
Để kiểm tra cài đặt thành công::
1. Mở Device Manager
2. Vào Mice and other pointing device
3. Nhấp phải vào Synaptics pointing driver, chọn Properties
4. Phiên bản là 15.3.44.3