Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật  VAIO User Guide thành phiên bản 1.00.122.24

Tải về:
Cập nhật VAIO User Guide phiên bản 1.00.122.24
Tên tập tin: EP0000600447.exe
Kích thước: 4.92 MB (5154648 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO User Guide phiên bản 1.00.122.24

Phiên bản

  • 1.00.122.24

Kích thước

  • 4.92 MB

Ngày phát hành

  • 2012-05-31

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600447.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. VÀo C:\Documentation\VAIO User Guide\version.txt
2. Version.txt là 1.00.122.24AP05040