Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVT13115FH
 • SVT11113FH
 • SVT13116FG
 • SVT11116FG
 • SVT13115FG
 • SVT13115FA
 • SVT13117FA
 • SVT11115FG
 • SVT11113FA
 • SVT13116FW
 • SVT13117FG
 • SVT13115FW
 • SVT11113FG
 • SVT11115FA
 • SVT11113FF
 • SVT13113EN

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO User Guide thành phiên bản 1.00.122.28

Tải về:
Cập nhật VAIO User Guide phiên bản 1.00.122.28
Tên tập tin: EP0000600443.exe
Kích thước: 4.63 MB (4853264 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật VAIO User Guide phiên bản 1.00.122.28

Phiên bản

 • 1.00.122.28

Kích thước

 • 4.63 MB

Ngày phát hành

 • 2012-05-31

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Lưu ý thư mục này để tham khảo sau này)
2. Đến thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đúp EP0000600443.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn có trong cài đặt.
4. Sau khi cái đặt xong, hãy khởi động lại máy.
Kiểm tra xem việc cài đặt thành công:
1. Vào C:\Documentation\VAIO User Guide\version.txt
2. Version.txt là 1.00.122.28AP04230