Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO Gate thành phiên bản 2.4.2.02200  cung cấp các tính năng mới và giải quyết các hiện tượng sau đây:

- Hỗ trợ nhấp chuột phải để thêm mục vào VAIO Gate
- Support Message Viewer đã được tích hợp trong VAIO Gate
- Hỗ trợ cấu hình các kênh RSS đã được tích hợp trong VAIO Gate
- Màn hình Đen/Trắng khi VAIO Gate không thể làm mới
- Người dùng không thể lưu lại các đánh giá cho hình ảnh và âm nhạc trong Windows Explorer
- Thêm màn hình giới thiệu Welcome to VAIO Gate
- Hỗ trợ cài đặt kích thước font chữ khác nhau
- Hỗ trợ các công cụ chú thích.
- Giải quyết vấn đề cài đặt lỗi. 


Tải về:
Cập nhật VAIO Gate phiên bản 2.4.2.02200
File name: EP0000600417.exe
File size: 35.52 MB (37240360 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Gate phiên bản 2.4.2.02200

Phiên bản

  • 2.4.2.02200

Kích thước

  • 35.52 MB

Ngày phát hành

  • 2012-05-31

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600417.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vao HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIO Gate\PatchList\EP0000600417\version
3. Phiên bản là 2.4.2.02200