Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVE14A15FA
 • SVE14A16FG
 • SVE14A15FN
 • SVE14A15FH
 • SVE14A16FN
 • SVE14A15FG
 • SVE14A15FF
 • SVE14A16FA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật PlayMemories Home Plug-in phiên bản 2.0.01.03310 và giải quyết các tình trạng sau:

- Dừng khung hình và không thể làm mới lại sau khi xem trước ở chế độ 3D Preview.

Tải về:
Cập nhật PlayMemories Home Plug-in phiên bản 2.0.01.03310
Tên tập tin: EP0000600429.exe
Kích thước: 24.04 MB (25200416 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật PlayMemories Home Plug-in phiên bản 2.0.01.03310

Phiên bản

 • 2.0.01.03310

Kích thước

 • 24.04 MB

Ngày phát hành

 • 2012-05-07

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Lưu ý thư mục này để tham khảo sau này)
2. Đến thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đúp EP0000600429.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn có trong cài đặt.
4. Sau khi cái đặt xong, hãy khởi động lại máy.


Kiểm tra xem việc cài đặt thành công:
1. Vào C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Creations\version.txt
2. Phiên bản là 2.0.01.03310