Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCCB15FA
 • VPCCA16FH
 • VPCCB15FW
 • VPCCB15FH
 • VPCCB16FW
 • VPCCB16FG
 • VPCCA15FG
 • VPCCA15FW
 • VPCCA16FG
 • VPCCB17FG
 • VPCCB17FW
 • VPCCA15FF
 • VPCCB15FF
 • VPCCA16FW
 • VPCCA15FA
 • VPCCB15FG
 • VPCCA15FH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này cập nhật Audio Driver (Realtek) thành phiên bản 6.0.1.6526 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Âm lượng nghe nhạc nhỏ trong giây đầu khi dùng tai nghe

Tải về:
Cập nhật Audio Driver (Realtek) phiên bản 6.0.1.6526
Tên tập tin: EP0000600428.exe
Kích thước: 79 MB (82828968 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • CẬp nhật Audio Driver (Realtek) phiên bản 6.0.1.6526

Phiên bản

 • 6.0.1.6526

Kích thước

 • 79 MB

Ngày phát hành

 • 2012-05-07

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Lưu ý thư mục này để tham khảo sau này)
2. Đến thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đúp EP0000600428.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn có trong cài đặt.
4. Sau khi cái đặt xong, hãy khởi động lại máy.
Kiểm tra xem việc cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\DriverVersion
3. Phiên bản là 6.0.1.6526