Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCEL26FW
 • VPCEL25EA
 • VPCEK26FW
 • VPCEK25EH
 • VPCEK25EG
 • VPCEL25EN
 • VPCEK26FG
 • VPCEK25EN
 • VPCEL25EG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Recovery Data lên phiên bản 1.0.0.12230 và khắc phục các hiện tượng sau:

- Phục hồi hệ thống thất bại khi Wireless ở chế độ OFF

 

Tải về:
Cập nhật Recovery Data phiên bản 1.0.0.12230
Tên tập tin: EP0000600395.exe
Kích thước: 17.18 MB (18009256 bytes)

 

 

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Recovery Data phiên bản 1.0.0.12230

Phiên bản

 • 1.0.0.12230

Kích thước

 • 17.18 MB

Ngày phát hành

 • 2012-04-20

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000600395.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính

 

Quan trọng:
Bản vá lỗi này chỉ áp dụng cho các dòng máy có Bluetooth.