Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCEG28FG
 • VPCEG27FA
 • VPCEG25EN
 • VPCEG2AEN
 • VPCEG28FA
 • VPCEG26EG
 • VPCEG27FH
 • VPCEG25EG
 • VPCEG28FN
 • VPCEG25EA
 • VPCEG27FG
 • VPCEG28FH
 • VPCEG28FW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Recovery Data thành phiên bản 1.0.0.12230 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Phục hồi Hệ thống thất bại khi nút Wireless chuyển thành OFF

Tải về:
Cập nhật Recovery Data phiên bản 1.0.0.12230
Tên tập tin: EP0000600396.exe
Kích thước: 14.45 MB (15144808 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Recovery Data phiên bản 1.0.0.12230

Phiên bản

 • 1.0.0.12230

Kích thước

 • 14.45 MB

Ngày phát hành

 • 2012-04-20

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Tải xuống

Quan trọng:

Bản vá lỗi này chỉ áp dụng cho các loại máy có Bluetooth.

Cài đặt

Chi tiết

Chương trình sẽ cập nhật Recovery Data thành phiên bản 1.0.0.12230 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Phục hồi Hệ thống thất bại khi nút Wireless chuyển thành OFF

Tải về:
Cập nhật Recovery Data phiên bản 1.0.0.12230
Tên tập tin: EP0000600396.exe
Kích thước: 14.45 MB (15144808 bytes)