Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật SuperMulti Drive GT30N Firmware thành phiên bản KS06 và có các thay đổi sau:

- Giảm tốc độ quay đĩa của ổ đĩa quang khi phát Audio CD.

Tải về:
Cập nhật SuperMulti Drive GT30N Firmware phiên bản KS06
Tên tập tin: EP0000600408.exe
Kích thước: 3.35 MB (3505320 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • SuperMulti Drive GT30N Firmware Update version KS06

Phiên bản

  • KS06

Kích thước

  • 3.35 MB

Ngày phát hành

  • 2012-04-20

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600408.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.

Kiểm tra đã cài đặt thành công:
1. Vào Device Manager
2. Mở DVD/CD-ROM Drives để hiển thị Optical Drive.
3. Nhấp phải vào Optical Drive, chọn Properties
4. Vào thẻ Details, chọn Hardware IDs
5. Phiên bản là KS06