Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ227GG
 • VPCZ226GG
 • VPCZ227GA
 • VPCZ217GA
 • VPCZ217GW
 • VPCZ228GG
 • VPCZ227GW
 • VPCZ217GH
 • VPCZ217GG
 • VPCZ226GW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO Smart Network thành phiên bản 3.10.1.13120 và giải quyết hiện tượng sau:

- Không thể bật WiMAX

Tải về:
Cập nhật VAIO Smart Network phiên bản 3.10.1.13120
Tên tập tin: EP0000261525.exe
Kích thước: 37.5 MB (39,403,520 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật VAIO Smart Network phiên bản 3.10.1.13120

Phiên bản

 • 3.10.1.13120

Kích thước

 • 37.0MB

Ngày phát hành

 • 2012-04-20

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000261525.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Smart Network\
2. Phiên bản là 3.10.1.13120