Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCSE26FH
  • VPCSE26FK
  • VPCSE26FG
  • VPCSE26FW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO Control Center  thành phiên bản 5.1.4.12230  và giải quyết hiện tượng sau:

- VAIO Control Center's SUS lỗi âm thanh có thể xuất hiện trong lần khởi động đầu tiên.

Tải về:
Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 5.1.4.12230
Tên tập tin: EP0000600398.exe
Kích thước: 4.69 MB (4917672 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 5.1.4.12230

Phiên bản

  • 5.1.4.12230

Kích thước

  • 4.69 MB

Ngày phát hành

  • 2012-04-16

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600398.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\
2. Version.txt phiên bản là 5.1.4.12230