Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO Care thành phiên bản 7.3.0.14170 và cung cấp các tính năng sau:

Tính năng mới:
- Premium Tools (Advance Tools)

Giải quyết hiện tượng:
- Có một danh sách trống các ứng dụng trong VAIO Care > VAIO Software > Learn about VAIO Programs

Tải về:
Cập nhật VAIO Care phiên bản 7.3.0.14170
Tên tập tin: EP0000266095.exe
Kích thước: 107 MB (113,131,520 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Care phiên bản 7.3.0.14170

Phiên bản

  • 7.3.0.14170

Kích thước

  • 107.0MB

Ngày phát hành

  • 2012-04-12

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000266095.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Care\
2. Version.txt phiên bản là 7.3.0.14170