Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Audio Driver (Realtek) thành phiên bản 6.0.1.6526 và sẽ cải thiện các hiện tượng sau:

- Khi dùng tai nghe âm lượng của âm thanh quá thấp  khi phát nhạc ở giây đầu tiên 

- Tối ưu hóa mức áp suất âm thanh của loa trong máy tính

Tải về:
Cập nhật Audio Driver (Realtek) phiên bản 6.0.1.6526
Tên tập tin: EP0000600397.exe
Kích thước: 115.35 MB (120949008 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Audio Driver (Realtek) phiên bản 6.0.1.6526

Phiên bản

  • 6.0.1.6526

Kích thước

  • 115.35 MB

Ngày phát hành

  • 2012-03-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000600397.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\DriverVersion
3. Phiên bản mới là 6.0.1.6526