Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật WinDVD BD thành phiên bản 10.0.6.124 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:
- Khả năng tương thích tựa đề BD
Tải về:
Cập nhật WinDVD BD phiên bản 10.0.6.124
Tên tập tin: EP0000600378.exe
Kích thước: 70.97 MB (74416184 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật WinDVD BD phiên bản 10.0.6.124

Phiên bản

  • 10.0.6.124

Kích thước

  • 70.97 MB

Ngày phát hành

  • 2012-03-07

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Tải xuống

Quan trọng:
Vui lòng cài đặt các phần sau đây trước khi tiến hành cập nhật: 

- Cập nhật trình điều khiển đồ họa mới nhất.
- Cập nhật Sony Video Processor mới nhất

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600378.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra đã cài đặt thành công:
1. Vao C:\ProgramFiles\Corel\CorelWinDVD2010\WinDVD.exe.
2. Kiểm tra phiên bản đã cập nhật là 10.0.6.124