Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Atheros Ethernet Driver thành phiên bản 2.0.9.9 và sẽ cải thiện thiện tượng sau:

- Âm thanh rung

Tải về:
Cập nhật Atheros Ethernet Driver phiên bản 2.0.9.9
Tên tập tin: EP0000600409.exe
Kích thước: 2.6 MB (2705080 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Atheros Ethernet Driver phiên bản 2.0.9.9

Phiên bản

  • 2.0.9.9

Kích thước

  • 2.6 MB

Ngày phát hành

  • 2012-03-05

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600409.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra đã cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\DRIVERS\L1c62x64.sys
2. Kiểm tra phiên bản đã cập nhật là 2.0.9.9